Oito proxectos serán acelerados na segunda edición de BFFood