AOTECH – Plataforma Aonir

Reto ao que dá resposta:

Trazabilidade, calidade e seguridade alimentaria

Mentorizado polas empresas tractoras:

GALACTEUM E ALS LABER