SMART REFRIGERATION GRADHOC

30 Agosto 2023

Reto ao que dá resposta:

Dixitalización e automatización

Mentorizado polas empresas tractoras:

CLUN