Monkey Markets

23 Setembro 2020

Reto ao que dá resposta:

Innovación de procesos e comercialización

Mentorizado polas empresas tractoras:

Quescrem, Congalsa y CLUN