Ethical Farm Box – Biopraedium

23 Setembro 2020

Reto ao que dá resposta:

Desenvolvemento de novos produtos

Mentorizado polas empresas tractoras:

CAPSA FOOD (Larsa)